Følg oss gjerne på Facebook!

I likhet med denne hjemmesiden vil vi på Facebook oppdatere med nyeste informasjon om Legesenteret for pasienter. Man kan også bli videresendt til booking av time direkte på Facebook.

https://www.facebook.com/Legesenteretolavvgate/