Fornyelse av førerkort: 700kr

Søknad TT kort: 500 kr

P-plass attest: 310 kr

Øvrige enkle attester: 200kr