For pasienter uten legetime som skal

  • Ta blodprøver,
  • Fjerne sting,
  • Stelle sår,
  • Skylle ører e.l.

Vennligst møt på laben mellom 08:00-10:00 eller mellom 13-14:00. På denne måten kan vi unngå for mye kø utforbi laboratoriet og pasienter med legetime kan komme til laboratoriet raskere.