Lene Sunniva Kvam-Johannessen er i barselpermisjon. Frem til hun kommer tilbake vil Anita Leonora Sunde trå inn som Dr. Johannessens vikar. 

Annbjørg Hegelstad Søreide skal jobbe hos oss i to år, hun vil fungere som vikar for alle legene.